210 68 37 060

Αρχική Εταιρικά Νέα Είσοδος Συνεργατών

ΑρχικήΥΠΗΡΕΣΙΕΣΙδιώτεςΑυτοκίνητο

Αυτοκίνητο

  Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης του Οχήματος είναι υποχρεωτική από το νόμο Ν.489/1976. Τα ανώτατα όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης ορίζονται από κάθε ασφαλιστική εταιρεία ξεχωριστά, πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να μην είναι χαμηλότερα από τα κάτωθι όρια που ορίζονται από την πολιτεία:

 • Υλικές Ζημιές: 1.220.000€ ανά ατύχημα

 • Σωματικές Βλάβες: 1.220.000€ ανά ατύχημα ανά θύμα
   

Πέραν της υποχρεωτικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει μέσα από μια σειρά καλύψεων ώστε να ενισχύσει το πακέτο ασφάλισής του. Ενδεικτικά, τέτοιες καλύψεις περιλαμβάνουν:

 • Πυρκαγιά

 • Κλοπή

 • Φυσικά Φαινόμενα

 • Νομική Προστασία

 • Προσωπικό Ατύχημα

 • Θραύση Κρυστάλλων 

 • Ίδιες Ζημιές (Μικτή Ασφάλιση)

 • κ.α.