210 68 37 060

Αρχική Εταιρικά Νέα Είσοδος Συνεργατών

ΑρχικήΥΠΗΡΕΣΙΕΣΙδιώτεςΣπίτι

Σπίτι

 Η κατοικία, είτε κύρια είτε δευτερεύουσα, αποτελεί για μια ελληνική οικογένεια το πιο σημαντικό περιουσιακό της στοιχείο. Παράλληλα, ένα σπίτι αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων. 

Στην EXPERT, έχουμε εκτεταμένη εμπειρία σε ασφαλίσεις πυρός κατοικιών και μπορούμε να βρούμε το καταλληλότερο πακέτο ασφάλισης, είτε πρόκειται για απλό συμβόλαιο ενυπόθηκης κατοικίας, είτε για ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης. 

Ενδεικτικά, ένα απλό συμβόλαιο ασφάλισης ενυπόθηκης κατοικίας περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
 • Κάλυψη Δόσης Στεγαστικού Δανείου συνέπεια Καλυπτόμενου Κινδύνου
 • Δαπάνη Μελετών και Έκδοσης Αδειών
 • Προστασία Υπασφάλισης

Ένα συμβόλαιο πλήρους κάλυψης, καλύπτει τον ασφαλισμένο επιπλέον για: 

 • Ζημιές στο Λέβητα
 • Διασάλευση Δημοσίας Τάξης
 • Κακόβουλες Ενέργειες 
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες 
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Διαρροή / Υπερχείλιση Σωληνώσεων 
 • Κλοπή / Ληστεία
 • Θραύση Κρυστάλλων 
 • Απώλεια Ενοικίων 
 • Αποκομιδή Συντριμάτων 
 • Έξοδα Μεταστέγασης
 • Ζημιές σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις / Συσκευές.