210 68 37 060

Αρχική Εταιρικά Νέα Είσοδος Συνεργατών

ΑρχικήΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕπιχειρήσειςΠρογράμματα Αστικής Ευθύνης

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

 

Γενική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης σάς προστατεύει από απαιτήσεις για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από τρίτους. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης σας παρέχει, κατά την επιλογή σας, κάλυψη για τους συνήθεις κινδύνους, όπως σωματικές βλάβες σε πελάτες ή επισκέπτες, υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχετε την κατάλληλη ασφάλιση αστικής ευθύνης προστασίας της εταιρίας σας, των υπαλλήλων σας, καθώς και της δικής προσωπικής ευθύνης, για την περίπτωση που σας υποβληθεί οιαδήποτε μήνυση. 
 
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
 
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της επιχείρησης εναντι τρίτων καθώς και έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού της προσωπικού, για περιπτώσεις οπου υπάρχει ευθύνη του ασφαλιζόμενου, πέρα απο την καλυπτόμενη ευθύνη απο την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (ΙΚΑ) , για ατυχήματα που θα συμβούν εντός των χώρων και εγκαταστάσεων στους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση.
Απαραίτητη προυπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η ασφάλιση του εργατουπαλληλικού προσωπικού της επιχείρησης στον αρμόδιο οργανισμό ασφάλισης καθώς και η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στην επιθεώρηση εργασίας και στο Ι.Κ.Α. 
 
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 
Στην EXPERT αντιλαμβανόμαστε της σωστής ασφαλιστικής κάλυψης έναντι απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν από λάθη ή παραλείψεις στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Έτσι, σε συνεργασία με μια σειρά ασφαλιστικών εταιρειών, μπορούμε να βρούμε να καταλληλότερα ασφαλιστικά προγράμματα για τα παρακάτω επαγγέλματα:
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
   
 • Λογιστές
   
 • Δικηγόρους / Συμβολαιογράφους
   
 • Ιατρούς
   
 • Φαρμακοποιούς