210 68 37 060

Αρχική Εταιρικά Νέα Είσοδος Συνεργατών

ΑρχικήΕΤΑΙΡΕΙΑΟργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Το προσωπικό μας αποτελείται από 20 άτομα, εκ των οποίων 17 άτομα βρίσκονται στα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα και 3 στο γραφείο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. 

Όπως απαιτείται από το νόμο, και τα 15 άτομα που έρχονται σε επαφή με πελάτες και ασφαλιστές είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το σύνολο του προσωπικού της Expert είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ενώ 6 άτομα κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Η μέση ηλικία του προσωπικού της εταιρείας μας είναι τα 36 έτη.